Kontakt

Krásne bývanie, s.r.o.

Sídlo: Záhonok 1195/17,960 01 Zvolen
Zapísaná OS Banská Bystrica Odd. Sro, vložka č. 14210/S
IČO : 43881734
DIČ: 2022534723
Bankové spojenie IBAN:SK48 7500 0000 0040 1337 4667, Československá obchodná banka, a.s.
Bankové spojenie BBAN:4013374667/7500 (pôvodný formát čísla účtu)

Konateľka: Ing. Dana Zdychová
mobil: +421 915 900 237
 
 

Krásne bývanie Zvolen, s.r.o.

Sídlo: Záhonok 1195/17,960 01 Zvolen
Zapísaná OS Banská Bystrica Odd. Sro, vložka č. 22610/S
IČO : 46732438
DIČ: 2023578205
Bankové spojenie IBAN:SK4275000000004016638728Československá obchodná banka, a.s.
 
Konateľka: Ing. Dana Zdychová
mobil: +421 915 900 237
 

Naši spolupracovníci nemajú oprávnenie prijímať hotovosť!

Kancelária Zvolen

   

Kontaktujte nás

Kontaktujte kanceláriu

verify

* Tento údaj je povinný