Kontakt

Krásne bývanie, s.r.o.

Sídlo: Záhonok 1195/17,960 01 Zvolen
Zapísaná OS Banská Bystrica Odd. Sro, vložka č. 14210/S
IČO : 43881734
DIČ: 2022534723
Bankové spojenie IBAN:SK48 7500 0000 0040 1337 4667, Československá obchodná banka, a.s.
Bankové spojenie BBAN:4013374667/7500 (pôvodný formát čísla účtu)
 
Konateľ: Mgr. Michal Zdycha
mobil: +421 915 977 248
 
Obchodná riaditeľka: Ing. Dana Zdychová
mobil: +421 915 900 237
 

Naši spolupracovníci nemajú oprávnenie prijímať hotovosť!

Kancelária Zvolen

   

Kancelária Turčianske Teplice

 

Banská Bystrica

 
 • Kontakt:
   Banská Bystrica
 • Maklér:
  Ing. Ivo Gál
  0910 507 299
  ivo.gal@krasnebyvanie.sk
 • Pondelok - Piatok: 09.00 - 17.00 hod.
    v inom čase sme vždy k dispozícii podľa dohody

Kontaktujte nás

Kontaktujte kanceláriu

verify

* Tento údaj je povinný