Kontakt

Krásne bývanie, s.r.o.

Sídlo: Záhonok 1195/17,960 01 Zvolen
Zapísaná OS Banská Bystrica Odd. Sro, vložka č. 14210/S
IČO : 43881734
DIČ: 2022534723
Bankové spojenie: 4013374667/7500, Československá obchodná banka, a.s.
 
Konateľ: Mgr. Michal Zdycha
mobil: +421 915 977 248
 

Naši spolupracovníci nemajú oprávnenie prijímať hotovosť!

Kancelária Zvolen

   

Kancelária Turčianske Teplice

 

Kontaktujte nás

Kontaktujte kanceláriu

verify

* Tento údaj je povinný