Kontakt

Krásne bývanie, s.r.o.

Sídlo: Záhonok 1195/17,960 01 Zvolen
Zapísaná OS Banská Bystrica Odd. Sro, vložka č. 14210/S
IČO : 43881734
DIČ: 2022534723
Bankové spojenie IBAN:SK48 7500 0000 0040 1337 4667, Československá obchodná banka, a.s.

Konateľka: Ing. Dana Zdychová
mobil: +421 915 900 237
 

Kancelária Zvolen

   

Kontaktujte nás

Kontaktujte kanceláriu

verify

* Tento údaj je povinný