Abeceda Energetickej Certifikácie

Energetický certifikát budov

 
Od začiatku  roku 2013 sa v spojitosti s predajom alebo prenájmom nehnuteľností do popredia začala dostávať téma energetickej certifikácie budov. Nie každý má dnes čas na hľadanie potrebných informácií o energetickej certifikácii, pre to sa realitná kancelária Krásne bývanie rozhodla pre vás, našich klientov, ale aj ostatných záujemcov pripraviť na túto tému stručný prehľad jednotlivých pojmov, tak aby ste si na jednom mieste mohli rýchlo a jednoducho urobiť obraz o tom, čo to je energetická certifikácia, aké povinnosti pre mňa ako predávajúceho alebo kupujúceho domu, bytu alebo inej nehnuteľnosti z toho plynú a v neposlednom rade aké výhody prináša energetická certifikácie z pohľadu kupujúceho alebo predávajúceho.
  
Čo to vlastne energetický certifikát bodov je? S veľkou pravdepodobnosťou väčšina z vás ešte nevidela na vlastné oči takýto certifikát, ale na druhej strane môžeme tvrdiť, že skoro každý z vás už prišiel do styku s podobným certifikátom. Spomeňte si, kedy ste naposledy boli v predajni s elektronikou a prezerali ste si bielu techniku. Určite ste sa nepozerali len na vzhľad, rozmery a funkcie tohto výrobku, ale pozreli ste sa aj, či je to trieda A++, A+ alebo horšia trieda. Túto informáciu o energetickej triede tohto výrobku ste našli na energetickom štítku, ktorí  sú výrobcovia povinní ho umiestniť na každý výrobok s vyššou spotrebou energie. A vám táto informácia o energetickej triede pomôže, urobiť si predstavu, čo vás bude stáť využívanie daného spotrebiča.
 
Na obdobnom princípe je založená aj energetická certifikácia budov, má vám dať zjednodušený obraz o tom, ako bude kupovaný alebo prenajímaný dom, byt alebo iná nehnuteľnosť na predaj alebo prenájom, energeticky - finančne náročná na jej prevádzku v porovnaní s inými budovami.  Presne stanovenou metodikou spôsobilá osoba na EHB, na základe zloženia obvodového plášťa, spôsobu vykurovania a prípravy teplej vody, prípadne osvetlenia a vetrania budovy stanoví celková potrebu energie v kWh/m2. Podľa tejto hodnoty sa potom posudzovaný dom zatrieďuje do jednotlivých energetických tried  A, B, C, D, E, F a G, kde A je budova z najnižšou energetickou náročnosťou a G s najvyššou. Od roku 2013 sa budovy hodnotia a zatrieďujú už aj podľa primárnej energie, zjednodušene aj podľa toho, aký energetický nosič sa v budove využíva (obnoviteľný zdroj (tepelné čerpadlo, solár, vietor), zemný plyn, elektrina alebo drevná biomasa). Tu sa využíva viac tried od A0, A1, A, B, C, D, E, F a G, kde A0 je budova z najnižšou energetickou náročnosťou a G s najvyššou.
 
Keď zoberiem do úvahy fakt, že skoro 70% všetkých nákladov na prevádzku domu tvoria náklady na kúrenie a prípravu teplej vody, energetický certifikát vám môže dať jednoduchú a rýchlu informáciu o tom, čo vás bude v budúcnosti stáť prevádzka danej budovy, čo môže byť pre vás dôležitá informácia pri rozhodovaní sa pri kúpe alebo aj pri prenájme domu, bytu alebo inej nehnuteľnosti. 

Nezáväzná objednávka energetického certifikátu

Nezáväzná objednávka
Meno a priezvisko *
Adresa nehnuteľnosti *
E-mail *
Telefón *
Typ objektu *
Celková podlahová plocha *
Približný rozmer a x b
Počet poschodí *
Počet bytov pri byt. domoch
Stručný popis objektu *
Overovací kód *
verify