Hypotéka pre mladých

 
Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR ( ďalej len „priemerná mesačná mzda“) za 3 štvrťrok 2012 vo výške 784 EUR. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku jej výške klesla o 9 EUR.
 
Pretože sa výška priemernej mesačnej mzdy od 01.01.2013 zmenila, mení sa hranica maximálneho príjmu nasledovne:
 
Pri žiadosti o hypotéku so štátnym príspevkom je maximálna výška od 01.01.2013:
- 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy: 2 038,40 EUR v prípade ak sú žiadatelia manželia
- 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy: 1 019,20 EUR v prípade ak sa jedná o individuálneho žiadateľa alebo ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3 násobku.
 
 
Ak budú manželia žiadať od januára 2013 do konca marca 2013 úver so štátnym príspevkom pre mladých
Majú na príspevok nárok ak spolu dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok 2012 priemerný hrubý príjem maximálne vo výške 2038,40 EUR
Oproti predchádzajúcemu štvrťroku to predstavuje pokles o 23,40 EUR
 
Ak bude žiadať o príspevok pre mladých jeden žiadateľ
Má na štátny príspevok pre mladých nárok, ak sám dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok 2012 priemerný hrubý príjem maximálne vo výške 1 019,20 EUR
 
Ak bude žiadať o štátny príspevok pre mladých viac žiadateľov ale nie sú manželia  ( napríklad nezosobášený pár, súrodenci atď.)
Súčet ich príjmov za predchádzajúci kalendárny rok 2012 (priemerný hrubý príjem všetkých žiadateľov) musí byť byť menší  ako suma:
 
1019,20 EUR krát počet žiadateľov.
 
Oproti predchádzajúcemu štvrťroku to predstavuje pokles o 11,70 EUR